>

Ganoderma lucidum reduces kainic acid-induced hippocampal neuronal damage via inflammatory cytokines and glial fibrillary acid protein expression. - Zdravie z prírody

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ganoderma lucidum reduces kainic acid-induced hippocampal neuronal damage via inflammatory cytokines and glial fibrillary acid protein expression.

Doplnky > Reishi

Bolo preukázané , že Ganoderma lucidum účinkuje aj na centrálny nervový systém .
Cieľom
tejto práce bolo analyzovať , či G. lucidum má ochranný vplyv na hipokampus potkanov liečených kyselinou kainic (neurotoxín, ktorý spôsobuje kŕče a straty neurónov) . Vodný extrakt z G. lucidum (10 mg / kg, ip) bol podávaný potkanom 30 minút pred injekciou kyseliny kainic (5 mg / kg, ip) . U zvierat, ktoré podstúpili predchádzajúcu liečbu s G. lucidum nebola preukáza aktivita tonicko-klonických záchvatov. Histopatologická analýza ukázala výrazné zníženie straty neurónov a bunkových zmien v hipokampe oblasti CA3.
Naše výsledky ukazujú, že G. lucidum chráni pred zmenami vyvolanými kainic kyselinami v bunkách hipokampu a expresiu imunologických markerov v tomto modeli excitotoxicity .

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky