>

Pektín - Zdravie z prírody

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pektín

Pektín   je lineárny  polysacharid kyseliny galakturonovej, jej esteru a jej  vápenatohorečnatej soli,  ktorý sa podieľa na stavbe niektorých  rastlinných pletív.

Pektiny sú buď nerozpustné  vo vode (tzv. protopektíny)  alebo účinkom  kyselín  či  protopektináz   rozpustné. Sú schopné na seba viazať vodu, čím sa výrazne podieľajú na hospodárení buniek s vodou. Majú význam pri  dozrievaní ovocia mäknutie plodov je spôsobené práve premenou nerozpustných pektínov na rozpustné.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky