>

Prečo chudnúť? - Zdravie z prírody

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prečo chudnúť?

Ako schudnúť

Alarmujúce údaje!


V rámci členských štátov Európskej únie je v priemere 17 % dospelej populácie obéznych.

52 % dospelej európskej populácie trpí nadváhou alebo obezitou. Znamená to, že nadváhou alebo obezitou trpí jeden z dvoch dospelých a takmer každé tretie dieťa.

Čo  je  ešte  alarmujúcejšie  je  nárast  výskytu nadváhy a obezity medzi deťmi a toto číslo sa každoročne zvyšuje o 1,2 miliónov!

Chorobná obezita sa stáva vážnym medicínskym,  sociálnym  a  psychologickým problémom, zapríčiňuje  významné  zvýšenie  chorobnosti,  úmrtnosti  (zodpovedá  až za 40 % všetkých úmrtí, čo je viac ako na následky fajčenia!) a zhoršuje kvalitu života.
Riziko  vzniku cukrovky, vysokého  krvného  tlaku a  rakoviny maternice je u obéznych trojnásobne vyššie. Osoby s BMI nad 35 sa zvyšuje až deväťdesiatkrát riziko cukrovky!
Priame  zdravotné  náklady  na  liečbu chorôb spojených s obezitou sa v Európe odhadujú na
2 – 8 % celkových nákladov, čo  je  porovnateľné  s  nákladmi  na  liečbu rakoviny. Obezita a jej komplikácie, hlavne srdcovo-cievne  a  metabolické,  patria  medzi  tri  najčastejšie  príčiny smrti  u  ľudí  vo veku 50 až 70 rokov. U 25 až 35 ročných jej závažné formy takmer desaťnásobne (!) zvyšujú riziko predčasnej smrti v porovnaní s populáciou s normálnou hmotnosťou. Svetová  zdravotnícka  organizácia  (WHO) vyhlásila obezitu za epidémiu 21. storočia!


Z obrázka o príčinách smrti je zrejmé, že nadváha a obezita sú závažné zdravotné komplikácie.

Odpoveď na otázku v titulku znie: aby sme boli zdraví.

Áno potrebujeme si udržiavať optimálnu hmotnosť, aby sme znížili riziko ochorenia.

Nadváha  a  obezita  sú  spolu  s  fajčením jednými z najrizikovejších faktorov ohrozujúcich  zdravie,  ktorým  sa  ale  dá  predchádzať. Obézny človek si musí predovšetkým uvedomiť,  že  jeho  nadhmotnosť  nie  je problém kozmetický. Obézny človek si musí uvedomiť, že je chorý!

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky