>

Výsledky vedeckej štúdie - Zdravie z prírody

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Výsledky vedeckej štúdie

Pokles stresových ukazovateľov


V 94% testovaných došlo k poklesu stresových ukazovateľov, ktoré boli spočiatku zvýšené, na normálnu úroveň.

Sledovali sa 3 stresové ukazovatele:

  • kreatinín v krvi

  • 8-epi-prostaglandín

  • lipidové peroxidy v krvnom sére


Ako vidno na obrázku nižšie, východzia hladina kreatinínu v priebehu štúdie klesla priemerne o 12%.
Aj v prípade 8-epi-prostaglandínu došlo k zníženiu jeho hodnoty o 25% oproti východzej úrovni.
Hladina lipidových peroxidov poklesla o 55%, teda o viac ako polovicu oproti východzej úrovni !!!

 
 
Nárast ukazovateľov výkonnosti


U 95% všetkých testovaných osôb sa v priebehu štúdie zvýšili hodnoty všetkých troch ukazovateľov výkonnosti

Sledovali sa 3 ukazovatele výkonnosti:

  • selén v krvnom sére

  • vitamín B12 v krvnom sére

  • koenzým Q10


V prípade selénu došlo k zvýšeniu hodnoty oproti východzej úrovni o 2,1 %, hodnota vitamínu B12 v krvnom sére sa zvýšila o 1,9% oproti východziemu stavu a pri koenzýme Q10 nastalo zlepšenie o 8,9 % oproti východzej hodnote.

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky