>

Wu GS 2013 Anti-cancer properties of triterpenoids isolated from Ganoderma lucidum - a review - Zdravie z prírody

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Wu GS 2013 Anti-cancer properties of triterpenoids isolated from Ganoderma lucidum - a review

Doplnky > Reishi

Zozbierané údaje naznačujú, že triterpenoidz vykazujú široké spektrum vlastností protinádorových , vrátane anti-proliferatívnych , anti-metastatických a antiangiogenetických aktivít. Sú nevyhnutné na uľahčenie ďalších štúdií týkajúcich sa tohto druhu údajov
Toto preskúmanie si kladie za cieľ zhrnúť a analyzovať aktuálne vedomosti o vlastnostiach a mechanizmo
ch G. lucidum triterpenoidov (GLTs) proti rakovine a diskutovať o budúcej vyhliadke na uplatnenie GLTs v liečbe rakoviny.
Stanovisko expertov:
Rozsiahly výskum v priebehu posledných 10 rokov poskytuje dôkazy o protinádorových aktiv
itách GLTs v rôznych fázach karcinogenézy. Tieto aktivity zahŕňajú zástavu bunkového cyklu , indukciu apoptózy a autofágie, potlačenie metastáz a angiogenézy.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky